Viteli Palo Ne Vakhodi Rah

Viteli Palo Ne Vakhodi Rahya Hata ,
Hava Sathe Tamari Vat Kari Rahya Hata ,
Dil Ne Khub Anand Thayo ,
Jyare Pavane Kahyu Tame Pan Amne Yad Kari Rahya Hata.