Uthkar Dekhegi Kabhi Tasve


Uthkar Dekhegi Kabhi Tasveer Meri?
Phir Use Sine Se Lagaya Karegi…