Us Ne Mere Zhakhmo Ka U Ki

Us Ne Mere Zhakhmo Ka U Kiya Ilaj
Marham Bhi Lagaya To Kaanto Ki Nok Se