Udhar Wo Haathon Mein Paht


Udhar Wo Haathon Mein Pahtar Badalte Rehte Hain,
Idhar Bhi Aehle Jahoon Sur Badalte Rehte Hain,
Ye Dabdaba Ye Hukumat Ye Nasha-E-Daulat,
Kiraedaar Hain Sab Ghar Badalte Rehte Hain.