Udhar Vo Bad-Gumani Hai Id

Udhar Vo Bad-Gumani Hai Idhar Ye Naa-Tavaani Hai
Na Poochha Jaaye Hai Us Se Na Bola Jaaye Hai Mujh Se