Tere Aane Ki Jub Khaba

Tere Aane Ki Jub Khabar Mehke,
Teri Khushbu Se Saara Ghar Mehke,
Sham Mehke Tere Tasavvur Se,
Shaam Ke Baad Fir Seher Mehke,
Tere Aane Ki Jub Khabar Mehke,
Teri Khushbu Se Saara Ghar Mehke,
Wo Ghadi Do Ghadi Jahaan Baithe,
Wo Jagah Mehke Wo Seher Mehke,
Tere Aane Ki Jub Khabar Mehke Teri Khushbu