Tedhe Medhe, Oonche Neeche


Tedhe Medhe, Oonche Neeche Hai Pyar Ke Raste.
Nagar Palika Ko Khat Bhejo Marammat Ke Vaste