Tamne Joyi Ne Mukhdu Malka


Tamne Joyi Ne Mukhdu Malkai Gayu Dil Pan Khushi Thi Harkhayi Gayu Unda Dariya Jevu Hriday Hatu Maru Pan, Tamari Dosti Na Ek Teepe Chhalkai Gayu.