Sawar Gaya Har Pal Hamar H

Sawar Gaya Har Pal Hamar Hai,
Sawar Gaya Har Kal Hamara Hai,
Apko Pa Kar Sawar Gai Hai Zindgi
Jab Se Hame Mila Apka Sahara Hai..