Samundar Bhar Syllabus, N

Samundar Bhar Syllabus,
Nadiyan Bhar Padh Pate Hain.
Balti Bhar Yaad Rehta Hai,
Mug Bhar Likh Pate Hain.
Chullu Bhar Marks Aate Hain,
Chalo Doob Kar Mar Jaate Hain!