Sakth Musqil Hai Shoba

Sakth Musqil Hai Shoba-E-Tasleem,
Ham Bhi Aakhir Ko Jee Churane Lage.