Roz Dhalata Hua Sooraj Ye


Roz Dhalata Hua Sooraj Ye Kahata Hai Mujhse Aaj Use Bewafa Huyi Ek Din Aur Hua !