Phool Sukh Jate Hai Ek Vak

Phool Sukh Jate Hai Ek Vakt Ke Baad
Insaan Bhi Badal Jate Hai Ek Vakt Ke Baad
Dosti Bhi Toot Jati Hai Ek Vakt Ke Baad
Lekin Vo Vakt Aayega Meri Maut Ke Baad