Phool Sookh Jate Hain Ek W

Phool Sookh Jate Hain Ek Waqt Ke Baad,
Log Badal Jate Hain Ek Waqt Ke Bad,
Apni Dosti Bhi Tootegi Ek Waqt Ke Bad,
Lekin Woh Waqt Aayega Meri Maut Ke Baad.