Phone Mat Kiya Karo Dear,


Phone Mat Kiya Karo Dear,
Mom Hoti Hai Near. Papa Se Lagta Hai Fear,
Baat Nahin Hoti Hai Clear.
Hs Liye Sms Karo Dear, Without Fear And Clear!