Na Aapo Mane Dard , Dard

Na Aapo Mane Dard ,
Dard No To Hu Sagar Lai Ne Betho Chhu…
Bhikhari Chhu Aeni Ek Pyar Bhari Najar Mate,
Baki To Hu Pan Sultan Mirza Thai Ne Betho Chhu.