Mujhe Malom Hai Ki Wo Meri


Mujhe Malom Hai Ki Wo Meri Kabhi Bhi Nahi Ho Sakti….
Mujhe Bas Shauq Hai Us Ki Khatir Zindagi Barbad Karne Ka..