Mizaj To Waqt Ke Sath Bada

Mizaj To Waqt Ke Sath Badalte Bhi Hai….
Itni Si Baat Par Mooh Mod Kar Naa Jaa..