Mere Us Par Bharose Ki Had

Mere Us Par Bharose Ki Hadd Poochte Ho?
Usne Din Ko Kaha Raat Aur Mai So Gaya