Mat Kar Gam Itna Tu Di

Mat Kar Gam Itna Tu Dil Tode Jane Ka,
Ki Khuda Hisab Rakhta Hai Har Bure Or Sayane Ka,
Ki Maut Aani Hogi Tab Ayegi,
Uthale Maza Zindagi Ke Paimane Ka.