Mahek Dosti Ke Ishq Se Kam

Mahek Dosti Ke Ishq Se Kam
Nahi Hoti Ishq Se Duniya
Khatam Nahi Hoti Agar Saath
Zindagi Mai Aap Jese Dost Ho
Zindagi Kisi Duniyai Jannat Se Kam Nahi
Hoti.