Mahboob Ka Ghar Ho Ya Fari

Mahboob Ka Ghar Ho Ya Farishton Ki Ho Zamin,
Jo Chhod Diya Phir Use Mudkar Nahi Dekha.