Kya Acha Kya Bura Kya Bhal

Kya Acha Kya Bura Kya Bhala Dekha,
Ab Bhi Dekha Tuhe Apne Ru Ba Ru Dekha,
Socha Bahut Bhulkar Sochun Na Tujhe,
Jis Raat Ankh Lagi Fir Tujhe Har Su Dekha.