Kashti Beh Jati Hai..Tofan

Kashti Beh Jati Hai..Tofan
Chali Jate Hai… Yadain Rah
Jati Hai..Insan Chale Jate Hai.
Koi Akela Nahi Hota.. Kiseke
Chale Jane Se..Par Dukh Jaror
Hota Saath Chhod Jane Se..