Kadam Yuhi Dagmga Gaae

Kadam Yuhi Dagmga Gaae Sabhalna Hum Bhi Jante The
Thokar Lagi Us Patthar Se Jise Apna Samajhte The