Ijha Shabbe Farkat Ki,

Ijha Shabbe Farkat Ki, Uthayi Nahi Jati,
Ab Wasal Ki Surat Koi Pai Nahi Jati.