Heer Ro Ro Kar Raanjhe

Heer Ro Ro Kar Raanjhe Se Keh Rahi Hai,
Haath Chhor Kameene Meri Naak Beh Rahi Hai.