Hasinon Ne Hasina Bankar G


Hasinon Ne Hasina Bankar Gunah Kiya.
Auron Ko To Thik, Hun Ko Bhi Tabah Kiya.
Pesh Kiya Jo Gazalonmein Unki Bewafai Ko,
Auron Ne To Thik, Unhnone Bhi Vah-Vah Kiya!