Haq Tou Us Par Jataya

Haq Tou Us Par Jataya Jaata Hai Jo Apna Nahin,
Apni Jaan Par Haq Jataney Waley,
Tujhe Apni Jaan Par Bharosa Nahin.