Haathon Mein Taqat Hai To,

Haathon Mein Taqat Hai To, Pahaad Ko Hila Kar Dekh.
Warna Aa Baith Ke Do Peg Maar Aur Pahaad Ko Hilta Hua Dekh.