Fika Hai Range-Mehere

Fika Hai Range-Mehere Aariz Ke Samne,
Masti Hai Khud Nisar Tere Husne-Mast Par.