Fark Bus Itna Sa Haipyar A

Fark Bus Itna Sa Haipyar Aur Khuda Me,
Ek Ki Yaad Taqlif Deti Hai
Aur.
Doosre Ki Yaad Taqlif Me Aati Hai..!