Bhut Buraa Hai… Par Tum

Bhut Buraa Hai…
Par Tumse Toh Acchaa Hai….

Ye Dil Ka Dard Har Waqt_
Apne Saath To Rheta Hai_