Baith Ke Rota Hai Koi Kone

Baith Ke Rota Hai Koi Kone Me Chupchap Aksar…
Kyn Dard Par Likhi Shayari Par Wah Wahi Lutuyi Jaati Hai.