Acha Hai Jo Tu Meri Taklee

Acha Hai Jo Tu Meri Takleef Nahin Samajti,
Agar Samajti Toh Tuhje Bhi Takleef Hoti,
Aur Woh Mujhe Acha Nahin Lagta