Ab Meri Koi Zindagi Hi

Ab Meri Koi Zindagi Hi Nahi,
Ab Bhi Tum Meri Zindagi Ho Kiya..